after post

Stockholm Sangeet presents: Öga mot Öga - kathak and flamenco in duel, interplay and poetry


Twelve international musicians and dancers meet in order to together explore common denominators and topics that evolve when cultures and traditions move and meet. 

 

Poetry with connection to flamenco, north indian and roman culture twines the performance together.

Fields of tension in rhythm, song, dance and music emerge and creates new expressions. UNESCO:s immaterial world heritage flamenco and the north indian classical music and dance form kathak have, in spite of their very different geographical origin and characters, a lot in common, not the least the free and spontaneous improvisation within a given structure and the sharp contrasts between lyrical beauty and fulminant intensity.

More then anything else, it is the interplay between the sounding dancers, musicians and the audience that is the core of both the art forms.

 

Participating artists: Sanchita Pal (vocals), Debashish Mukherjee (tabla), Stian Grimstad (sitar), Moa Danielson (santoor), Hanna Mannila (kathak dance), Quincy Kendall Charles (kathak dance), Anna Murtola (vocal), Per Lenner (gituar)‚ Sara Nilsson (violin), Robin Cochrane (percussion), David Montero (flamenco dance), Pia del Norte (flamenco dance), Roberto Gonzalez (narrator).

 

At 6.00 to 6.20 pm the audience will have the opportunity to meet Amanda Lindgren and the exhibition ”We wo live here” in the foajé of Musikaliska. Amanda will speak with our conferencer Roberto Gonzales about her pictures from her travel between Kiruna and Malmö.

 

Tickets: 280/200 SEK. Get your tickets at www.musikaliska.com.

Performance time: 2 hours including pause.

 

The production is a collaboration between Stockholm Sangeet and FlamencoFredag, Länsmusiken i Stockholm, Västmanlandsmusiken, Instituto Cervantes, Spanska Ambassaden and Dans Compagniet. With support from Stockholms Stad, Kulturrådet and Statens Musikverk.

 

 

 

Flamenco och kathak - musik och dans i duell, samspel och poesi!

 

Tolv internationella musiker och dansare möts för att tillsammans utforska gemensamma nämnare och ämnen som blir aktuella när folkgrupper och kulturer vandrar och möts. Poesi med anknytning till flamenco, nordindisk och romsk kultur flätar samman konserten från början till slut. Laddade spänningsfält i rytm, sång, dans och musik bildas. UNESCO:s immateriella världsarv flamencon och den nordindiska musik- och dansformen kathaken har, trots sina vitt skilda geografiska hemvister och karaktärer mycket gemensamt, t ex den fria och spontana improvisationen inom en given struktur och kontrasterna mellan lyrisk skönhet och explosiv styrka. Framför allt är det samspelet mellan de ljudande dansarna, musiker och publik som är konstartens kärna.

 

Medverkande

Sanchita Pal (sång), Debashish Mukherjee (tabla), Stian Grimstad (sitar), Moa Danielson (santoor), Hanna Mannila (kathakdans), Quincy Kendall Charles (kathak), Anna Murtola (sång), Per Lenner (gitarr)‚ Sara Nilsson (fiol), Robin Cochrane (slagverk), Davin Montero (flamencodans), Pia del Norte (flamencodans), Roberto Gonzalez (berättare)

 

Kl 18:00-ca 18:20 får ni också tillfälle att möta fotografen Amanda Lindgren och utställningen "Vi som lever här" i foajén precis vid ingången till Musikaliska. Amanda samtalar med vår presentatör Roberto om fotografierna som togs på en resa mellan Kiruna och Malmö.

 

Speltid

Ca 2 tim inkl. paus

 

Biljetter

200-280 kr, www.musikaliska.com

 

Produktionen är ett samarbete mellan FlamencoFredag, Stockholm Sangeet, Länsmusiken i Stockholm, Västmanlandsmusiken, Instituto Cervantes, Spanska Ambassaden och Dans Compagniet. Med stöd av Stockholms Stad, Kulturrådet och Statens Musikverk.

20

Days

16

Hours

10

Minutes

10

Seconds

Stockholm Sangeet presents: Öga mot Öga - kathak and flamenco in duel, interplay and poetry

Musikaliska
November 30, 2018

Program Schedule

Meet Amanda Lindgren in conversation with Roberto Gonzales about her photo exhibition and see the photo exhibition in the foajé of Musikaliska.

Öga mot Öga part 1: kathak and flamenco in duel, interplay and poetry

Intermission

Öga mot Öga part 2: kathak and flamenco in duel, interplay and poetry

Photos


Performers

Debasish Mukherjee

Debasish Mukherjee (India), tabla

Sanchita Pal

Sanchita Pal (UK/India), vocal

Anna Murtola

Anna Murtola (Finland), vocal

Quincy Charles

Quincy Charles (France/Trinidad), kathak dance

Hanna Mannila

Hanna Mannila (FInland), kathak dance

Sara Nilsson

Sara Nilson, violin

David Montero

David Montero, flamenco dance

Robin Cochrane

Robin Cochrane, percussion

Pia Pohjakallio

Pia Pohjakallio, flamenco dance

Per Lenner

Per Lenner, guitar

Stian Grimstad

Stian Grimstad, sitar

Moa Danielson

Moa Danielson, santoor

Roberto Gonzales

Roberto Gonzales, narrator

Location

© Copyright 2019    Stockholm Sangeet